• Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. The Paragon Tower Kat 3 No 18 Çukurambar \ Ankara
  • info@guvengorkem.com

Obezite ve Metabolik Cerrahi Riskleri

  • Blog
  • Obezite ve Metabolik Cerrahi Riskleri

Obezite ve Metabolik Cerrahi Riskleri

Her cerrahi işlemde olduğu gibi Obezite ve Metabolik Cerrrahi ameliyatlarının da kendine özgü bazı riskleri mevcuttur. Obezite ve Metabolik Cerrahi ameliyatlarında karşılaşılabilecek riskler temel olarak üç ana başlıkta sıralanabilir;

Kanama: Mide ve barsaklar oldukça iyi kanlanan organlardır. Yine komşuluklarında karaciğer dalak gibi iyi kanlanan organlar yer almaktadır. Ameliyat esnasında veya sonrasında bu organlarda kanamalar meydana gelebilir. Bu kanamalar genellikle kendi kendisini sınırlayan kanamalardır. Tansiyon düşüklüğü veya çarpıntı gibi bulgular oluşturduğunda kan transfüzyonu gerektirebilir. Çok ender olarak kan transfüzyonuna rağmen bulgular devam ediyorsa tekrar ameliyata alarak müdahale edilmesi gerekebilir.

Venöz Tromboemboli: Bu tip ameliyatlara özel olmayan, obez ve ek hastalıkları olan kişilerin geçirebilecekleri herhangi bir ameliyatta da gelişebilecek tromboemboli riski asıl olarak hareketsizliğe bağlı gelişebilmektedir. Ameliyat süresi ve sonrasındaki hareketsiz dönemde bacak toplar damarlarındaki kan akımı yavaşlaması oluşur ve bu durum damar içerisinde kan pıhtısı (tromboemboli) oluşumu açısından risk oluşturur. Tromboemboli riski ameliyat öncesi alınacak önlemler ve en önemlisi de ameliyat sonrası erken dönemde hastaların yürütülmesi ile kolaylıkla önlenebilmektedir.

Kaçak (Sızıntı): Hastaların ve hekimlerin en çok çekindikleri kaçaklar sindirim sistemi ameliyatlarında kesip dikilen hatların yeterince iyileşememesi nedeni ile oluşan küçük açıklıklardan oluşan sıvı sızıntısını ifade eder. Sadece Obezite ve Metabolik Cerrahi ameliyatlarına özgü olmayan kaçaklar bütün sindirim sistemi ameliyatlarından sonra oluşabilmektedir. Genellikle ameliyat sonrası ilk 2 hafta içerisinde olan ateş erken teşhis açısından oldukça önemlidir. Tedavisi oldukça tecrübe gerektiren kaçaklar hastanın klinik durumuna göre endoskopik girişimlerle tedavi edilebileceği gibi tekrar ameliyat ve uzun hastane yatışları gerektirebilir. Obezite ve Metabolik ameliyatlar açısından kaçak riski 100 vakada 1 düzeyinde oldukça düşüktür.

Günümüzde artan deneyim ve cerrahi teknolojiler sayesinde oldukça güvenli şekilde uygulanan bu ameliyatlarda ölüm riski 1000 vakada 1 düzeyindedir.