• Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. The Paragon Tower Kat 3 No 18 Çukurambar \ Ankara
  • info@guvengorkem.com

Şeker Ameliyatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  • Blog
  • Şeker Ameliyatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Şeker Ameliyatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Toplumda şeker ameliyatı olarak bilinen ameliyat aslında tek bir tür ameliyatı ifade etmez. Kontrolsüz diyabet varlığında yapılan obezite ve metabolik ameliyat türlerinin toplum tarafından daha iyi anlaşılabilmesi adına hekimler tarafından şeker ameliyatı olarak adlandırılması sonucu şeker ameliyatı kavramı ortaya çıkmıştır. Bu ameliyatlar arasında obezite için uygulanan tüp mide ve gastrik bypass ameliyatları olduğu gibi tarihçesi açısından yeni olarak adlandırılabilecek transit bipartisyon ve ileal interposizyon ameliyatları da bulunmaktadır.

Obezite ameliyatlarının tarihi değerlendirildiğinde oldukça eski ve bilimsel olarak etkinlikleri kanıtlanmış ameliyatlar olduklarını söyleyebiliriz. Tıbbın her alanında olduğu gibi obezite ve metabolik cerrahi teknikleri de gün geçtikçe gelişmektedir. Özellikle ülkemizde şeker ameliyatı olarak sıklıkla uygulanan transit bipartisyon ameliyatı görece daha yeni cerrahi uygulamalardır. Görece yeni oldukları için özellikle 10-20 yıllık sonuçları tam olarak bilinmemektedir. Bu sebeple Amelika Birleşik Devletlerinde bu ameliyatlar henüz onaylanmamış ve kullanılmamaktadırlar. İleal interposizyon ameliyatı ise özellikle kilo problemi olmayan tip 2 şeker hastaları için geliştirilmiş ve teknik anlamda oldukça zor bir ameliyattır. İleal interpozisyon ameliyatının klinik sonuçları olumlu olmakla beraber ABD’de kullanım onayı henüz bulunmamaktadır.

Şeker ameliatı olarak adlandırılan amelyatlar konusunda bir diğer sorun ise standardizasyon konusudur. Uzun yıllardır kullanılan sleeve gastrektomi, gastrik bypass, bileopankreatik divizyon, duedenal swich gibi ameliyatlar ilgili kurumlar tarafından standardize edilmiş ve onaylanmış cerrahi girişimlerdir. Uzun dönemde transit bipartisyon ve ileal interposziyon ameliyatlarının uzun dönem sonuçları paylaşıldığında ilgili kurumlarca değerlendirilecek ve önerilerde bulunulacaktır. Uygun hastalarda gastrik bypass ameliyatlarıda şeker düzeylerinin kontrol altına alınması konusunda oldukça başarılıdır. Yeni başlamış ve insülin kullanmasına gerek olmayan şeker hastalığında tüp mide ameliyatının şeker hastalığını tam olarak tedavi ettiği bilinmektedir. Diyabet tedavisi için uzun dönem sonuçları kanıtlanmış ilgili kurumlarca onaylanmış cerrahi tekniklerin seçilmesi daha güvenli bir tercih olacaktır.