• Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. The Paragon Tower Kat 3 No 18 Çukurambar \ Ankara
  • info@guvengorkem.com

Obezite Nedir?

Obezite Nedir?

Obezite Nedir?

Dünya Sağlık Örgütüne tarafından yapılan tanımlaya göre obezite; vücutta sağlığı bozacak derecede aşırı ve anormal yağ birikimidir. Vücutta biriken fazla yağ dokusu zamanla doku ve organların çalışmasında sorunlara yol açar. Dolaşım sistemi, kas iskelet sistemi ve hatta kişinin duygu durumunda ciddi hasarlara yol açarak kişinin sağlığında kalıcı hasarlar oluşturmaktadır. Özellikle bel çevresinde yoğunlaşan fazla kilolar kalp damar hastalıkları açısından risk oluşturmaktadır.
Obezite tüm dünyada ciddi bir sağlık sorunudur. Sadece gelişmiş ülkelerde değil aynı zamanda gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde obezite görülebilmektedir. Teknolojinin ilerlemesi ile oluşan hareketsiz yaşam alışkanlıkları, yemeğe ulaşmanın kolaylaşması ve değişen çevre koşulları obezite sıklığının artmasında rol oynamaktadır. Artan obez kişi sayısı sağlık harcamalarına da yansımaktadır. Obezite ve obeziteye bağlı hastalıklar için ödenen sağlık harcamaları gittikçe artmaktadır. Bu sebeple obeziteyle mücadele sadece bir toplum sağlığı konusu değil aynı zamanda da ekonomik bir konudur.
Amerika Birleşik Devletleri obezite açısından en yüksek orana sahip olsada ülkemizde de durum oldukça ciddi düzeydedir. Ülkemiz obezite sıralamasında Avrupa’da İngiltere ve Almanya ile ilk üç içerisindedir. Ülkemizde obezite oranı yaklaşık %30 düzeylerindedir. Sadece kadın popülasyon olarak bakıldığında ise bu oran %50 seviyelerine kadar yükselmektedir. Artan çocuk ve genç obezitesi de değerlendirildiğinde önümüzdeki zaman içerisinde bu oranların daha da artması beklenmektedir.
Obezite ile mücadele birçok sağlık sorununda da olduğu gibi korunma ile başlar. Özellikle sorun derinleşmeden hayata geçirilebilecek dengeli beslenme alışkanlıkları ve düzenli egzersiz alışkanlıkları kazanılması obezite ile mücadelede kritik role sahiptir. Obezite tedavisi için ilk basamak olan diyet ve hayat tarzı değişiklikleri olmalıdır. Ama özellikle verilecek kilo miktarları arttıkça diyetlerin başarı şansı azalmaktadır. Obezite tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlar ise yan etkileri sebebi ile genellikle uzun dönemde başarısız olmaktadırlar. Günümüz koşullarında obezitenin en etkin tedavisi cerrahi yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde ve tüm dünyada artan sayılarda uygulanan ve sayılarının daha da artması beklenen obezite ameliyatları bu gerçeği desteklemektedir. Obezite cerrahisi için gerekli kriterleri sağlayan kişilerin mutlaka ameliyat seçeneği açısından bilgilendirilmeleri gerekir.
Obezite cerrahisi için sıklıkla kullanılan kriter vücut kitle indeksi hesaplamasıdır. Bu hesaplama temel anlamda kişinin metrekaresine düşen kilo miktarını verir. Kişinin metrekaresine düşen kilo miktarı normalde 20-25 civarında olmalıdır. Vücut kitle indeksi 30 ve üzeri kişiler obez olarak tanımlanır. Cerrahi için uygun olan obezite hastaları ise vücut kitle indeksi 35 ve üzeri olan kişilerdir. Yine kişinin obeziteye bağlı tip 2 diyabet, hipertansiyon, metabolik sendrom, kas iskelet problemleri gibi sağlık sorunları ameliyat kararı açısından önemlidir. Ameliyatlar obezite ve obeziteye bağlı hastalıkların iyileştirilmesi konusunda oldukça etkindir. Cerrahi sonrası verilen kilolarla beraber kişinin hayat kalitesi ve beklenen yaşam süresi de artmaktadır.
Obezitenin değerlendirilmesinde VKİ (vücut kitle indeksi) haricinde bel çevresi ve vücut yağ oranı gibi parametrelerde kullanılmaktadır. Gerek kullanım kolaylığı gerekse de standart verilerin elde edilmesi açısından genel olarak kullanımda olan obezite hesaplama yöntemi vücut kitle indeksidir.