• Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. The Paragon Tower Kat 3 No 18 Çukurambar \ Ankara
  • info@guvengorkem.com

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) Hesaplaması

  • Obezite
  • Vücut Kitle İndeksi (VKİ) Hesaplaması
Vücut Kitle İndeksi (VKİ) Hesaplaması

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) Hesaplaması

Obezite sınıflandırılmasında en yaygın kullanılan yöntem vücut kitle indeksi hesaplamasıdır. Vücut kitle indeksi, kilogram olarak ağırlığın, metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edilir. Örneğin 1,75 m boyunda ve 75 kg ağrılığında bir insanın vücut kitle indeksi 75 ÷ (1.75 x 1.75) = 24,5 kg/m2 olarak hesaplanır. Sağlıklı vücut kitle indeksi aralığı 20-25 kg/m2 dir. Vücut kitle indeksi 30 kg/m2 üzeri olanlar obez olarak tanımlanır.

Obezite sınıflaması:

  • 1. derece (VKİ 30 – 35 kg/m² arasında)
  • 2. derece (VKİ 35 – 40 kg/m² arasında)
  • 3. derece (VKİ 40 – 50 kg/m² arasında) Bu gurup morbid yani ölümcül obezite gurubu olarak da adlandırılmaktadır.
  • Süper Morbid Obezite ise VKİ 50 kg/m2 üzerinde olan gurubu ifade eder. Ek hastalıklar ve ölüm riski bakımından en riskli guruptur.


Özellikle vücut kite indeksi 35 üzeri olan kişiler ve vücut kitle indeksi 30 üzerinde olup kontrolsüz diyabet hastalığı olanlar obezite cerrahisi için ciddi birer adaydırlar. Yapılmış çalışmalar obezite tedavisinde en etkin yöntemin cerrahi tedaviler olduğunu göstermektedir.