• Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. The Paragon Tower Kat 3 No 18 Çukurambar \ Ankara
  • info@guvengorkem.com

Metabolik Cerrahi (Diyabet Ameliyatı)

Metabolik Cerrahi (Diyabet Ameliyatı)

Metabolik Cerrahi (Diyabet Ameliyatı)

Halk arasında şeker ameliyatı veya diyabet ameliyatı olarak da bilinen metabolik cerrahi tip 2 diyabet başta olmak üzere hipertansiyon, dislipidemi, metabolik sendrom ve obezite gibi metabolik hastalıklar bütününün bir arada tedavi edilebildiği cerrahi yöntemlere verilen isimdir. Özellikle diyabet tedavi edilmediği taktirde hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren ve yaşamı tehdit eden ciddi sağlık sorunları ortaya çıkartabilmektedir. Yönteme metabolik cerrahi denilmesi ise metabolik hastalıkların cerrahi yöntemler ile tedavi edilmesi esasına dayanır. Son yıllarda medikal tedavinin tip 2 diyabeti iyileştiremediği sadece kan şekerini kontrol altında tutmayı hedeflediği bilinmektedir. Günümüzde ise uygun hastalarda metabolik cerrahi uygulamaları tip 2 diyabeti büyük oranda tam olarak tedavi edebilmektedir. Ameliyat şekline bağlı olarak oldukça başarılı sonuçlar alınan metabolik cerrahi sayesinde hastaların hem diğer sağlık problemleri düzelmekte hem de kan şekeri düzeyi kontrolü için gerekli medikal tedavilere gereksinim büyük oranda ortadan kalkmaktadır.

Şeker Hastalığı Ameliyatı Nedir?

Şeker Hastalığı Ameliyatı kavramı obezite ve metabolik cerrahi uygulamalarının tip 2 diyabet için uygulandığı durumlarda işlemin hekimler ve hastalar tarafından daha sıklıkla kullandığı bir isimlendirmedir. Temel olarak bakıldığında işlem obezite ameliyatlarından çok farklı değildir. Obezite tip 2 diyabet başta olmak üzere hipertansiyon, hiperkolesterolemi, insülin direnci, polikistik over sendreomu ve metabolik sendrom gibi birçok metabolik hastalığa zemin hazırlamaktadır. Metabolik cerrahi kapsamında uygulanan pek çok ameliyat yöntemi bulunmaktadır. Seçilecek ameliyat yöntemi hastanın yaşına, hastalık geçmişine, kullandığı medikal tedavilere ve yönteme olan uygunluğuna göre belirlenir. Metabolik cerrahide temel hedef ise vücuda alınan besinlerin barsağın daha ileri kısımlarına daha erken ulaştırılmasıdır. Bu şekilde pankreasın insülin üretimini harekete geçiren maddeler salgılanmaya başlar, insülin salınımı yükselir ve kan şekeri kontrol altında tutulur.

Şeker Hastalığı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Günümüzde metabolik cerrahi operasyonları laparoskopik olarak gerçekleştirilmektedir. Genellikle 4-6 arası küçük kesiler açılarak gerçekleştirilen operasyonlar farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Bütün ameliyatlarda ortak özellik mideye müdahalede bulunup iştahı azaltarak gıda alımını kısıtlanması ve ilave olarak gıdaların ince barsağın son kısmına ulaşmasını sağlayacak kestirme yollar oluşturulmasıdır. Bu operasyonlar sırasında kullanılan yöntemler ise Sleeve Gastrektomi, Gastrik Bypass, Mini Gastrik Bypass, Duodenal Switch, Transit Bipartisyon, İleal İnterpozisyon ameliyatlarıdır. Ameliyatların bir kısmı yemek yemeyi kısıtlayıcı, bir kısmı ise bağırsak emilimini bozan ameliyatlardır.

Şeker Hastalığı Ameliyatını Kimler Olabilir?
Metabolik cerrahi tüm diyabet türleri için uygun değildir. Tip 1 diyabete sahip olan hastalara bu ameliyatların bir etkisi yoktur. Metabolik cerrahi operasyonundan yararlanmak için vücudun az miktarda da olsa insülin üretebilmesi gerekmektedir. Bu anlamda insülin üretiminin olmadığı tip 1 diyabette farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Şeker hastalarının çoğunluğunu oluşturan tip 2 diyabet hastaları ise metabolik cerrahi için en uygun adaylardır. Metabolik cerrahi kararı verilmeden önce hastanın ayrıntılı bir araştırması yapılır. Hastanın vücut kitle indeksinin 30 üzerinde olup tedavilere rağmen kan şekeri kontrolünün sağlanamamış olması gerekir. Aynı zamanda hastanın kaç yıldır diyabet hastası olduğuna, insülin kullanımına, Hemoglobin A1C düzeyine bakılır. Hastaların bu operasyonlardan gerekli faydayı görmesindeki en önemli kriter ise pankreasın insülin salgılayabilme kapasitesidir. Ameliyatın öncesinde yapılan testler ile pankreasın durumu belirlenir. Tip 2 diyabet tanısı konmasının üzerinden 10 yıldan az zaman geçen kişilerde ameliyatın başarılı olma şansı daha fazladır.

Şeker Hastalığı Ameliyatını Kimler Olamaz?
Vücut kitle indeksi 30’un altında olan kişiler, pankreasta yeterince insülin üretim kapasitesi bulunmayan kişiler, ağır psikiyatrik hastalığı olanlar ve diyabet (şeker) hastalığına bağlı organ fonksiyon kayıpları olan hastalara metabolik cerrahi işlemleri uygulanmamaktadır.
Şeker Hastalığı Ameliyatının Riskleri Nelerdir?
Genel olarak bakıldığında bütün cerrahi operasyonların belirli riskleri vardır. Doğru hasta seçimi, dikkatli bir ön hazırlık ve ameliyat süreci ile ameliyat risklerin minumum, kazanımların ise maksimum seviyede tutulması mümkündür. Kontrolsüz diyabetin ameliyattan daha riskli olduğu unutulmamalıdır.

Metabolik Cerrahi Şeker Hastalığının Kesin Tedavisi Midir?
Her ne kadar tip 2 diyabet tedavisinde öncelik hastanın yaşam biçimini kontrol altına almak olsa da bazen kan şekeri düzeyi istenilen seviyede tutulamaz. Bu tür hastalarda hastanın da operasyonlara uygunluğu belirlendiği takdirde uygulanabilecek en etkin yöntem metabolik cerrahidir. Şeker hastalığı dışında metabolik sendrom kaynaklı hastalıklarda da bu yöntem oldukça etkilidir. Bu tedavi sonrasında hastaların büyük bir kısmı ilaç kullanmaktan tamamen kurtulur. Bazı durumlarda ise ameliyattan belli bir süre sonra vücudun insülin üretiminin azalmasına bağlı çok düşük dozlarda ilaç kullanımına devam edilmesi gerekebilir.